UDRUGA UMJETNOST OSMIJEHA - Radićeva 22 - 10000 Zagreb - +385 1 4813272

Karikaturist Oto Reisinger

Karikaturist Oto Reisinger, rođen 1927. U Rankovicima kraj Murske Sobote (Slovenija), od najranijih dana živi u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu te diplomirao na studiju arhitekture. Prve karikature objavio je još kao srednjoškolac u humorističkom tjedniku Kerempuh  (Zagreb), kojem je bio stalan suradnik od 1946. do prestanka izlaženja 1958. (kraće razdoblje bio je na dužnosti odgovornoga urednika). Godine 1950. ulazi u uredništvo Vjesnika u kojemu kao karikaturist i karikaturist – komentator djeluje do odlaska u mirovinu 1986. No karikaturom se bavi i danas.
Po vlastitoj procjeni, Oto je do danas izradio više od 30 tisuća karikatura, karikaturalnih vinjeta i ilustracija. Briljantan crtač i duhovit u stvaranju dosjetke, jasnoćom ideje i crteža podjednako lako nalazi put do „običnog“ čitatelja kao i do zahtjevnog poznavatelja likovnog humora te se mnoge njegove šale i „gegovi“ prepričavaju. Reisingerove komentar-karikature iz Vjesnika i Vjesnika u srijedu redovito su prenosili listovi u drugim republikama bivše Jugoslavije, a često i ugledni svjetski listovi.
Uz sudjelovanje na brojnim skupnim izložbama, više je puta samostalno izlagao u zemlji i inozemstvu, a u rujnu 2008. priređena je u Klovićevim dvorima u Zagrebu njegova velika retrospektivna izložba. Dobitnik  je brojnih nagrada na festivalima karikature u Nizozemskoj, Belgiji, Španjolskoj, Portugalu, Turskoj, Japanu, Južnoj Koreji te u Hrvatskoj.  Dodijeljena su mu brojna društvena i stručna priznanja u Hrvatskoj među kojima se ističu državna Nagrada za životno djelo „Vladimir Nazor“, Nagrada grada Zagreba te Nagrada za životno djelo Hrvatskog novinarskog društva.
O Otu i njegovim uspjesima dalo bi se još mnogo toga napisati no kada je o njemu riječ, ponekad je dovoljno samo reći OTO……!

01.12.2011

ZADNJE DODANO U FOTOGALERIJE