UDRUGA UMJETNOST OSMIJEHA - Radićeva 22 - 10000 Zagreb - +385 1 4813272

Mata CROata - Kamena jedra ljubavi 13.02.-14.02.2016.

Ima puno simbolike u nazivu izložbe kojim se pokušava opisati motivacija mladog autora Mate CROate, koji je prihvatio poziv i izazov da svoja kemena jedra usmjeri na vječnu i nikad do kraja spoznatu temu ljubavi. S jedne strane, tu je kamen, koji je simbol postojanosti, čvrtoće i plemenitosti, s druge, jedra, koja je na već brojne, i čini se, neiscrpne načine oblikovao umjetnik, a koja su upravo najsnažniji simbol slobode, i napokon tu je ljubav, koja je objektivno i do sada bila ugrađena u djela Mate CROate, ali ne tako eksplicitno. Ljubav je, da se razumijemo još viši stupanj oslobađanja, ona je vrhunac slobode, u nju se uplovljava punim jedrima i ona je onaj najširi ocean (nebeski) u kojima se jedra nadimlju od suosjećanja i radosti dijeljenja.

Prihvativši izazov motiva ljubavi Mata CROata je u već prepoznatljivom kipopisu (rukopisu) oblikovao čiste forme koje sugeriraju (obradom, bojom, izgledom i kreativnošću) profinjenu mekoću, toplinu i žar dijeljenja (ili ako hoćete spajanja). Urezujući, zarezujući, lomeći, polirajući i vješto predočavajući svoje vizije, Mata CROata oblicima i strukturom ostvaruje doživljaj u kojem meko i grubo, puno i prazno, ulašteno i oporo čine skladnu cjelinu. Udvojivši jedra, blago ih naslonivši, isprepletujući,  ili na koji drugi način prepuštajući imaginarnom vjetru, oluji, sreći ili nesreći, uvijek originalno sugerirao je, kako ga je mašta i osjećaj nagonio, dostojanstvenu vjeru u ljubav.

Skulpturalna pojednostavljenja i apstrahirani oblici u odnosu na realitet, ušli su duboko u metafizičko i transcedentalno područje u kojem se umjetnost oduvijek kreće. Taktilno i vizualno uzbudljive i likovno profinjene skulplture Mate CROate, plove snovima i maštom, ili točnije iz snova i mašte su doplovile na ovu izložbu.

Ovaj se ciklus jedara razlikuje od drugih, premda im je blizak po uspješnosti kojom mladi umjetnik uspjeva ugraditi u sva svoja kamena jedra snagu osjećaja. S jedne strane, vezan za motiv, s druge potpuno slobodan u apstrahiranju oblika Mata CROata ostvario je onaj nužan balans motiva i nemotiva karakterističan za postmodernu umjetnost.

Branka Hlevnjak

08.02.2016

ZADNJE DODANO U FOTOGALERIJE