UDRUGA UMJETNOST OSMIJEHA - Radićeva 22 - 10000 Zagreb - +385 1 4813272

Olena Sokolovska - Noćne šetnje 05.06.2017. u 20:00

Zavoljela sam Zagreb u koujem živim više od deset godina. Taj ambijentalni kompleks podsjeća na ukrajinske gradove. Grad kao kozmičko i geometrijsko stvaralačko djelo čovjeka ima u našim srednjoeuropskim prostorima zajedničku mjeru, grafiku ulica i trgova, zgrada i parkova, vodoskoka i fasada. Tu su svi stilovi od srednjovjekovlja do modernosti, s posebnim akcentom na likove i zakone arhitektonskih oblika, kao i u glazbi.
Ideja mi je da zabilježim noćni emocionalni život u slikama ulja na platnu.
Želja da prikažem grad Zagreb ne samo kao vizualna činjenica, a kao kolorističi blistavi trenuci nezaborava, staze u središte srca koje se raduje. Tim veselim kretanjem između i kroz noćne vizure ulica i trgova grada u jednoj prostoriji doživi se osjećaj tog nadrealnog ustrojstva grada u stereometrijskom sklopu građevina i slika naslonjeno na uzburkano nebo, zanjihana stabla Zrinjeva, vodoskoka i konjanika, kafića i noćnog disanja grada.

Ak. slikarica Olena Sokolovska

 

Životopis

Rođena 1969. godine u Ivano-Frankivsku, u Ukrajini. Od 2005. godine živu u Zagrebu, u Hrvatskoj. Studij na Lavovskoj akademiji likovne i primijenjene umjetnosti, Lavov, Ukrajina. Izobrazba kod profesora Mykole Drahana (anatomija slikarstva i crtež). Specijalistički smjer likovne pedagogije na Sveučilištu „Stefanika“ u Ivano-Frankivsku. Predavala slikarsku anatomiju, slikarstvo i crtež na Koledžu likovne i primijenjene umjetnosti u Kosivu. Bila mentoricom nekoliko mladih umjetnika.

 Samostalne izložbe :

 2000. – Muzej likovne umjetnosti i povijesti, Kosiv, Ukrajina

2003. – Društvo akademskih likovnih umjetnika, Ivano-Frankivsk, Ukrajina

2006. – Velika izložbena dvorana Gradskog muzeja, Virovitica, Hrvatska

2007. – Državni arhiv Grada Rijeke, Rijeka, Hrvatska

2009. – Galerija Zvonimir, Zagreb, Hrvatska

2011. – Galerija Stančić, Zagreb, Hrvatska

30. rujna 2014 – Muzej Lipik, Lipik, Hrvatska

Listopad 2014 – Luthern Bad, Kanton Luzern, Švicarska

2015.- Izložbena dvorana Europske unije

 Sudjelovanja:

 2010. – Međunarodna izložba „Mediteran“, Trogir, Hrvatska

Izlagala na desetak skupnih i samostalnih izložbi.

04.06.2017

ZADNJE DODANO U FOTOGALERIJE